KLUBOVÉ AKTUALITY
_______________________________________________________


Burácení v Údolí 2024

Kapacita akce je naplněna, přijímání přihlášek je ukončeno.


SKAM Olomouc v ÚAMK, z.s. spolu s obcí Hlubočky si Vás dovoluje pozvat

v sobotu 20. července 2024 na

V. ročník "BURÁCENÍ V ÚDOLÍ" Jízdy pravidelnosti do vrchu Posluchov, aneb Setkání veteránů v Hlubočkách - Mariánském Údolí

Akce je určena pro automobily a motocykly do roku výroby 1968.

Součástí setkání veteránů – historických automobilů a motocyklů do r.v. 1968 bude dvoukolová Jízda pravidelnosti do vrchu Posluchov.
Pojede se 2x do vrchu měřená jízda na trati dlouhé cca 1,5km s vyhodnocením rozdílu dosažených časů. Vítězí posádka s nejmenším rozdílem časů mezi dvěma jízdami. V první řadě jde ovšem o přátelské setkání, nikoliv o zápolení se setinami vteřiny...
Po vyhlášení výsledků bude ještě krátká projížďka Mariánským Údolím na odpolední kávu a zákusek, který bude v arélu Domova seniorů na Hrubé Vodě.

Tuto akci jsme v prvopočátku pojali jako připomenutí závodů bezmotorových minikár „hurtovnic“, které se na této trati (samozřejmě v obráceném směru – s kopce dolů) v minulosti konaly. Jejich první závod se v Mariánském Údolí u Olomouce jel 27. října 1968. A tak - rok 1968 jsme zvolili pro omezení maximálního roku výroby pro možnost účasti na Jízdě pravidelnosti historických vozidel do vrchu Posluchov.
No a jako připomenutí bezmotorové jízdy s kopce naopak uděláme velký rámus s historickými vozidly jedoucími do kopce :-)

Proto tedy "Burácení v Údolí"

Program Setkání veteránů v Hlubočkách - Mariánském Údolí :

-  7:45 - 8:45 – Sraz účastníků u ZŠ (Olomoucká 355, Mariánské Údolí, Hlubočky), registrace - POZOR změna proti předchozím ročníkům, objekt Kulturního domu je v rekonstrukci a nepřístupný!
-  8:45 – rozprava
-  9:00 - 9:45 jedna tréninková jízda (všechny kategorie)
-  9:45 - 10:00 zahajovací proslovy
-  10:00 – slavnostní start jízdy pravidelnosti do vrchu Posluchov
-  10:00 - 14:00 2x měřená jízda po kategoriích
        Auto do r.v. 1939
        Moto do r.v. 1939
        Auto 1940-1968
        Moto 1940-1968
-  14:30-15:00 – vyhlášení vítězů
-  15:00 – Po vyhlášení vítězů bude následovat společný odjezd - spanilá jízda směr Hrubá Voda - areál Domova seniorů Hrubá voda (káva, zákusek - ukončení akce)

V průběhu akce zajištěno pro účastníky občerstvení v areálu ZŠ Olomoucká 355, Mariánské Údolí - Hlubočky
-  8:00 - 10:00 káva + koláč
-  11:30 - 13:30 výdej obědů
-  15.30 - odpolední káva se zákuskem v prostorách Domova seniorů Hrubá Voda

Parkování vleků a vozidel účastníků bude na vyhrazeném parkovišti.

Počet vozidel (auto + moto) je omezený na maximálně 60 strojů, je nutno se přihlásit předem.
Startovné je stanoveno na 800 Kč za vozidlo (auto/moto), v této ceně je už zahrnut oběd a občerstvení řidiče" + 250 Kč na každou další osobu za oběd a občerstvení během dne.

Adresa srazu: ZŠ - Olomoucká 355, Mariánské Údolí, 783 65 Hlubočky https://mapy.cz

GDPR
Souhlasím se zpracováním osobních údajů

POTVRZENÍ ÚČASTNÍKA JÍZDY
Účastník jízdy svým podpisem při registraci stvrzuje, že on i jeho spolujezdci se účastní jízdy na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost. Účastník je povinen v plném rozsahu dodržovat pravidla silničního provozu, mimo jiné prohlašuje, že je držitelem příslušného řidičského oprávnění, že vozidlo je technicky plně způsobilé provozu na pozemních komunikacích a že pro vozidlo, se kterým se jízdy zúčastní, je sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Účastník se zavazuje chovat sportovně a čestně, dodržovat zásady fair play a veškerým svým chováním se snažit předcházet a zabránit vzniku jakékoliv možné škody druhým či sobě, případně tuto odvracet. Účastník je srozuměn s tím, že sám odpovídá za škodu, kterou způsobí třetím osobám svým zaviněním. Pořadatel akce neodpovídá žádným způsobem za vznik či náhradu škod, které vzniknou zaviněním osob odlišných od pořadatele, včetně škod vzniklých zaviněním jednotlivých účastníků.

Účastník se zavazuje respektovat během celé akce pokyny pořadatelů.

Účast není vymahatelná a konečný výběr účastníků akce je v kompetenci pořadatele.

Ve výjimečném případě nutnosti výměny stroje před závodem pravidelnosti pořadatelé akceptují výměnu vozidla při zachování kategorie. Změna vozidla mezi kategoriemi není z důvodu omezeného počtu strojů v jednotlivých kategoriích možná.


za SKAM Olomouc v ÚAMK, z.s
       Jiří Telecký
       místopředseda klubu, tel. 737 256 937
       buraceni@skam.cz


A ještě několik záběrů z minulých ročníku:


_______________________________________________________


Zahájení sezóny 2024

Členové Klubu SKAM Olomouc po vzoru prvorepublikového původního klubu zahájili Jarní "saisonu".

Šlo o klubový výlet v okolí Olomouce. Setkání proběhlo v areálu Domova seniorů ve Chválkovicích, odkud se účastníci vydali na 66 km dlouhou trasu, prohlédli si Zvonařskou dílnu v Brodku u Přerova a pivovar a výrobnu tvarglů Tvarg ve Velké Bystřici. Počasí akci přálo.


Více v sekci
Zahájení sezóny 2024 - fotky

_______________________________________________________

Nově zrenovované stroje

Člen klubu Ing. Jiří Čekan představil svůj automobil
Aero 662 roadster z roku 1934

Renovace byla zahájena koncem roku 2021 a dokončena v roce 2023.


Fotografie těchto i dalších úspěšných renovací provedenými členy klubu naleznete v sekci: Zrenovováno.

_______________________________________________________


Aero Expedice Grossglockner 202310.9.2023 vyrazilo pět posádek vozů Aero, tři české a dvě slovenské, na expedici s cílem zdolat Hochalpenstrasse, vyjet na Grossglockner a Edelweiss-spitze.

Oficiální start byl z náměstí v Kroměříži a první den ujeto přes 400 km do místa prvního přenocování v Palfau. Druhý den cesta pokračovala cca 330 km, často i mnohakilometrovým 15% stoupáním a klesáním do cíle v Heiligenblut. 12.9.2023 všech pět vozů Aero vyjelo na Grossglockner, vyhlídku Franz Josefs Höhe ‚ ve výšce 2369 m.n.m. 14.9.2023 jsme opět všichni pokořili nejvyšší sjízdné místo Hochalpenstrasse Edelweiss-spitze ve výšce 2571 m.n.m.

Aerovky celou expedici jely bez závad, pouze v náročných stoupáních se přehřívaly a vařily motory. Bylo nutné dělat přestávky a doplňovat vodu do chladičů. Při prudkém klesání se zase pálily až hořely brzdy. Tímto přejezdem Alp Aero Expedice pokračovala na třídenní Evropský Aero sraz do Seehamu u Salzburgu. Setkání se zúčastnilo cca 50 vozů Aero z několika evropských zemí. 19.9.2023 byla naše Aero expedice ukončena ve Znojmě, odkud se každá posádka vydala samostatně na cestu k domovu. Průměrně vozy Aero ujely 2000 km bez jakékoliv závady.

Jiří Čekan

Fotky a videa z expedice naleznete v sekci: Aero Expedice Grossglockner .
_______________________________________________________


100 let SKAM Olomouc


Středomoravský Klub Automobilistů a Motocyklistů Olomouc

oslavil v říjnu 2023

100 let od založení původního klubu SKAM Olomouc.


V rámci oslavy proběhlo v sobotu 7. října v Olomouci a okolí setkání historických automobilů a motocyklů vyrobených do roku 1945. Akci pořádál SKAM Olomouc ve spolupráci s Městem Olomouc, Výstavištěm FLORA Olomouc a obcí Příkazy.
Program setkání historických automobilů začal v 9:30 hodin na Horním náměstí v Olomouci za doprovodu živé hudby v podání VH DIXIE Olomouc. Součástí setkání byla i módní přehlídka dobového oblečení Salonu první republiky pod vedením Sylvie Zouharové Dykové. Vzhledem k tomu, že účast vozidel byla omezena pouze pro auta a motocykly vyrobené maximálně do roku 1945, výstava probíhala ve skvělé atmosféře I.Republiky.
Po 12h se přesunula vozidla za představení všech posádek (60 automobiů a 22 motocyklů) do Rudolfovy aleje ve Smetanových sadech, kde pak proběhla soutěž o Cenu primátora, v níž diváci rozhodli o nejkrásnějším automobilu a motocyklu akce.
Po té historická vozidla odstartovala do odpolední etapy, která účastníky zavedla přes původní závodní tratě v okolí Svatého Kopečku asi 45 km dlouhou trasou do Příkaz, kde byl SKAM Olomouc 13. října 1923 založen.Napsali o nás: Olomoucký deník.cz: Prvorepubliková paráda u orloje

Fotodokumentace setkání od Tondy Malého: Foto - Tonda Malý

Video z náměstí od Emila Weisse: Video - Emil Weiss

Krátké video z módní přehlídky od Michaela Koppa: Video - Michael Kopp


Fotky ze setkání naleznete v sekci: 100 let SKAM .
_______________________________________________________


IV. ročník "BURÁCENÍ V ÚDOLÍ"

Jízdy pravidelnosti do vrchu Posluchov, aneb
Setkání veteránů v Hlubočkách - Mariánském Údolí
SKAM Olomouc v ÚAMK, z.s. spolu s obecním úřadem Hlubočky zorganizovali IV. Setkání veteránů v Hlubočkách – Mariánském Údolí.

Jednalo se o jednodenní setkání pro automobily i motocykly do roku výroby 1968, které se konalo v sobotu 15. července 2023. Součástí akce byly dvě měřené jízdy do vrchu Posluchov.


Výsledky v jednotlivých kategoriích:
Výsledková listina jízdy pravidelnosti, stroje do r.v. 1939
Výsledková listina jízdy pravidelnosti, stroje do r.v. 1968

Napsali o nás:
Olomoucký deník.cz: Vymazlení veterání buráceli v údolí Bystřice

Fotky od Karla Manka naleznete v sekci : BURÁCENÍ V ÚDOLÍ IV. - fotky .
_______________________________________________________


SKAM Olomouc přeje všem krásné výhledy
v roce 2023!

_______________________________________________________

Výstava starobylostí, Velký Týnec
Někteří naši členové se zúčastnili VÝSTAVY STAROBYLOSTÍ, která se konala 1. - 2. října 2022 ve Velkém Týnci. Garantem výstavy byl náš člen Luboš Nakládal z Velkého Týnce, který také přispěl největším počtem vystavených předmětů. Byla to zdařilá akce, na kterou se přijelo podívat mnoho návštěvníku z širokého okolí.

Více v sekci
VÝSTAVA STAROBYLOSTÍ - fotky
_______________________________________________________

Závěr sezóny 2022
Za pěkného počasí se členové a příznivci klubu SKAM Olomouc rozloučili s aktivní sezónou 2022.

Více v sekci

Závěr sezóny 2022 - fotky
_______________________________________________________

III. ročník "BURÁCENÍ V ÚDOLÍ"

16.7. 2022

Jízdy pravidelnosti do vrchu Posluchov, aneb

Setkání veteránů v Hlubočkách - Mariánském Údolí

Akce "Burácení v Údolí" úspěšně proběhla, počasí nám přálo.


VÝSLEDKOVÁ LISTINA:

Výsledková listina jízdy pravidelnosti


Na následujícím odkaze naleznete video od spolupořadatele - Obce Hlubočky:

BURÁCENÍ V ÚDOLÍ III.- video


Fotky od fotografa Motor Journalu - Tondy Malého::

BURÁCENÍ V ÚDOLÍ III.- foto Motor Journal


Fotky od Bohuslav Oboleckýho, Karla Manka a p. Bukvové naleznete v sekci :

BURÁCENÍ V ÚDOLÍ III. - fotky.
_______________________________________________________

Slatinice 2022
V. sraz automobilů Zbrojovka Brno

Náš klub - SKAM Olomouc se výrazně podílel na organizaci značkového srazu automobilů Z, jenž proběhl v sobotu 11. června 2022 v okolí Olomouce.

Tradice Z srazů byla založena v roce 1934 u příležitosti dubnového autosalonu na Výstavišti v Brně. Akci tehdy, stejně jako dnes pořádal Auto Z klub. Ve výsledku šlo zejména o přátelské setkání majitelů automobilů Zbrojovka Brno.

První oficielní sraz Zetek na Hané ovšem pořádal v roce 2001 náš klub SKAM Olomouc samostatně. Tehdy se na Hané potkalo sice jen sedm zetek, ale novodobá tradice byla zahájena! I když… další sraz byl v Drahanech až v roce 2015. To už se jich sjelo dvaadvacet, náš klub byl pořadatelsky také u toho! Byl to zatím rekordní počet. Následovalo Blansko v roce 2017 a v roce 2019 Svojšice na Šumavě.

Do Slatinic letos nakonec dorazilo zetek devatenáct. Kromě typu Z 6 (Hurvínek), byly zastoupeny všechny ostatní typy, tedy Z18, Z9, Z 4 (ve všech pěti sériích) a Z5 Express. Účastníci si užívali letní pohodovou atmosféru, ke které přispělo i nádherné prostředí Penzionu Majorka ve Slatinicích, kde měla akce důstojné zázemí. Nejvzdálenějším účastníkem byl i tentokrát Anton Gallé se Z4. II. série, jenž přijel ze slovenských Michalovců. Z pochopitelných důvodů přivezl vůz na vleku. Po ose do Slatinic ale přijela většina zetek, oba Expressy (ten vzdálenější z Brna), Z 4 II série z Litomyšle, nebo Z4 IV série z Velkých Losin, dvě zetky přijely z Kroměříže atd. Někteří tak k 80 km dlouhé společné projížďce se zastávkami na zámku v Čechách pod Kosířem, Klášterním Hradisku v Olomouci a Zámku ve Velkém Týnci přidali ještě další kilometry. Do cíle ve Slatinicích přijely všechny bez poruchy.Více v sekci
Slatinice 2022 - fotky

_______________________________________________________


Zahájení sezóny 2022

Členové Klubu SKAM Olomouc po vzoru prvorepublikového původního klubu zahájili Jarní "saisonu".

Šlo o čistě klubový výlet na rozhlednu Kosíř. Setkání proběhlo v areálu Domova seniorů ve Chválkovicích, odkud se vydalo asi 25 automobilů a motocyklů na 60 km dlouhou trasu. Počasí nebylo příliš přívětivé na rozhlížení se po úrodné Hané, ale nikomu z účastníků to nevadilo, zvláště když bylo možno se také schovat při prohlídce Hasičského muze v Čechách pod Kosířem.
Akce byla stylově ukončena v Příkazích v Záloženském domě, kde byl klub před téměř 99 lety založen.


Více v sekci
Zahájení sezóny 2022 - fotky
_______________________________________________________

Nově zrenovované stroje
____________________


Člen klubu Ing. Jiří Čekan představil svůj automobil
Aero 50 roadster z roku 1939

Renovace byla zahájena v září r. 2020, vůz byl dokončen v březnu r. 2022.


Fotografie těchto i dalších úspěšných renovací provedenými členy klubu naleznete v sekci: Zrenovováno.

_______________________________________________________

Pravidelné schůze klubu 2022


http://hotel.senimo.cz/salonek

Salonek pro nás bude k dispozici od 16:30 hod do 22:00 hod a začátek schůzí je už tradičně stanoven na 17:00 hod.

Na čepu je pivo našeho dlouhodobého partnera - pivovaru Litovel
_______________________________________________________

Klenoty s vůní benzínu
Od 5.1.2022 začíná běžet na ČT2 ve večerních hodinách dokumentární cyklus o československých vozech – Klenoty s vůni benzínu. Premiéra bude vždy ve středu + 2 reprízy vždy v sobotu a pondělí.

Díl věnovaný vozům Aero, ve kterém účinkuji a který se natáčel převážně ve Velkém Újezdě a okolí, bude v premiéře vysílán 9.2.2022

Ing. Jiří Čekan


_______________________________________________________


Přejeme všem příznivcům historických vozidel vydařenou sezónu 2021

_______________________________________________________
Nově zrenovované stroje
____________________


Člen klubu Jaroslav Kočí představil svůj automobil
Tatra 12 z roku 1931


____________________

Člen klubu Robert Kubelka představil svůj vlečný vůz
Aero z roku 1937


____________________

Člen klubu Ing. Radim Višinka představil svůj automobil
Zbrojovka Z4 II-serie polokabrio z roku 1933


Fotografie těchto i dalších úspěšných renovací provedenými členy klubu naleznete v sekci: Zrenovováno.

_______________________________________________________

Závěr sezóny 2021
Za pěkného počasí se členové a příznivci klubu SKAM Olomouc rozloučili s aktivní sezónou 2021.

Sraz byl už tradičně u Veteran Areny. Jako první část vyjížďky byla vložena vzpomínková jízda po trati Ecce Homo, nan níž přesně před sto lety ( 2.10. 1921) proběhl první měřený závod do vrchu! Pak se fotilo na horizontu nad hradem Sovinec, kde byl pro účastníky nachystán zajímavý úkol - odhadnout teplotu hlavy motoru po výjezdu na vrchol. Většina se +/- trefila. Teploty byly ovšem ve značném rozsahu 65 - 365 stupňů Celsia. Následovala prohlídka Predědovy galerie v Jiříkově (s obědem) a přejezd na hrad Sovinec. Po komentované prohlídce hradu se popojelo ještě na návštěvu arboreta v Pasece (Makču Pikču). Došlo i na tradiční focení u Hotelu Záložna v Přikazích, kde byl klub SKAM Olomouc 10. října 1923 založen. Ukončení proběhlo v prostoru restaurace Fort XVII v Křelově.

Plánovaly se zimní renovační práce a také akce na další sezónu 2022, tak se budeme těšit!

Více v sekci

Závěr sezóny 2021 - fotky
_______________________________________________________

II. ročník "BURÁCENÍ V ÚDOLÍ"

Jízdy pravidelnosti do vrchu Posluchov, aneb
Setkání veteránů v Hlubočkách - Mariánském Údolí


Akce "Burácení v Údolí" úspěšně proběhla, počasí nám přálo.


VÝSLEDKOVÉ LISTINY:

Výsledková listina jízdy pravidelnosti
Výsledková listina pořadí dle rychlosti


Na následujících odkazech zatím naleznete fotografie a videa od spolupořadatele - Obce Hlubočky:

BURÁCENÍ V ÚDOLÍ II. - foto
BURÁCENÍ V ÚDOLÍ II.- video

Můžete také přečíst článek o akci Olomouckém deníku:

BURÁCENÍ V ÚDOLÍ II. – SETKÁNÍ VETERÁNŮ

_______________________________________________________

I. ročník dálkové jízdy historických vozidel, jízda pravidelnosti a spolehlivosti kolem České kotliny
Absolvovaná Jiřím a Gabrielou Čekanovými
s vozem Aero 30


    Myšlenkou objet sami Aerovkou Českou republiku jsme se zabývali již delší dobu, proto když na jaře Radek Jung vyhlásil 1. ročník dálkové jízdy historických vozidel KoČeko, byli jsme mezi prvními přihlášenými. Pak už jen zbývalo vybrat termín, zajistit si ubytování a vyrazit. Rozhodli jsme se absolvovat jízdu během 6 dnů, kdy denně urazíme průměrně 310 km.


    Volba padla na první červencový týden. Ještě předtím jsme málo zajeté auto otestovali na 550 km dlouhé trase cestou na slovenský Aero sraz ve Vyhních.

    Jako výchozí bod naší jízdy jsme si vybrali Litomyšl, která je nejblíže od našeho bydliště, a to 115 km.

    6. 7. ráno jsme vyrazili z domu. Po asi 30 km se zdálo, že auto postrádá výkon. Po výměně cívky jsme dojeli do Litomyšle a vystartovali na 1. ročník dálkové jízdy kolem České kotliny. Počasí bylo první den nádherné, a tak jsme bez problémů frčeli Orlickými horami do Letohradu, do nejvýchodnější obce Králíků, Deštného v Orlických horách, Dobrošova, Teplice nad Metují až do Žacléře v Krkonoších. Tady končila naše první etapa.

    Druhý den jsme vyrazili směr Černý Důl, Benecko – chata Pohlednička, přes Harrachov do Jizerských hor, dále Višňové, Jablonného v Podještědí, Rumburku až do Lužických hor a nejsevernější obce Lobendavy. Počasí bylo spíše proměnlivé, občas jsem zmokli, ale do našeho druhého ubytování v Dolní Poustevně jsme přijeli opět za sluníčka.

    Třetí den byly naším cílem Krušné Hory. Cesta vedla opět nádhernou krajinou přes Hřensko, okolo Tiských Skal do Petrovic, vodní nádrž Fláje, Horu Sv.Kateřiny do Vejprt. Kvůli uzávěře na české straně jsme zvolili část jízdy přes Německo. Německá cesta si nic nezadala s našimi českými cestami, velká stoupání a samé výmoly. Za deště jsme dorazili do našeho cílového bodu Kraslic. Po fotu před kostelem se nám ale už bohužel nepodařilo nastartovat, startér pouze cvakal a tak jsme museli Aero roztlačit, abychom dojeli do penzionu U Krtka, kde jsme byli ubytovaní. Zde jsme začali řešit co dál. Jestli budeme dále ještě tři dny roztláčet, anebo se pokusíme sehnat startér. Po telefonickém rozhovoru se známým jsme získali kontakt na pána z Podbořan za Karlovými Vary, který, ačkoli nás vůbec neznal, byl ochotný nám do Kraslic dovézt repasovaný startér, abychom ho mohli ráno vyměnit a pokračovat dále.

    Čtvrtý den ráno nás přivítalo silným deštěm, ve kterém jsme startér vyměnili, poté fénem vysušili naše promoklé oblečení a za vytrvalého deště jsme se vydali směr Aš. Bohužel Aerovka přestávala plně dobíjet. Po příjezdu do Aše jsme si byli nuceni udělat povolenou pauzu, další obětavý mladík nás zavezl do prodejny autodílů, kde jsme zakoupili rezervní autobaterii a 2 autonabíječky, abychom mohli za nouzového režimu bez svícení pokračovat v jízdě. Přes nejzápadnější obec Krásnou do Lázní Kynžvart, Tachova. To už se ale původní baterie komplet vybila, a tak jsme ji v rekordním čase opět v dešti vyměnili za novou rezervní a uháněli přes Český les směr Rybník, dále Domažlice až do Národního parku Šumava do Železné Rudy. V příjemném hotelu Ostrý jsme přes noc nechali nabít obě baterie, abychom mohli pokračovat v naší jízdě.

    Pátý den ráno se počasí konečně opět zlepšilo a my pokračovali nádhernou šumavskou krajinou do Kvildy, Volar, Frymburku, okolo Lipna přes nejzápadnější obec Horní Dvořiště do Dolního Dvořiště, Nových Hradů v Novohoradských horách až do Nové Bystřice. Auto se umoudřilo také, a stačilo dobíjet tak, abychom mohli v jízdě pokračovat. Tentokrát jsme se ubytovali v Lesním hotelu Peršlák, kde jsme přes noc obě baterie znovu nabili.

    Šestý a poslední den jsme zamířili směr Českomoravská vrchovina do Telče, do Polné, Svratky a nakonec do cílového bodu našeho putování, Litomyšle. Tady jsme naši jízdu odesláním posledního fota oficiálně ukončili. Pak ještě 115 km a za dvě hodiny jsme dorazili v pořádku zpátky domů.


    Celá jízda byla úžasná, nádhernou krajinou po hranicích Čech, většinou po upravených cestách, ale i s cestami plnými výmolů a místy až 15% stoupáním, se sluníčkem i deštěm. Celkem jsme za 6 dní ujeli 1876 km.

    Děkujeme pořadatelům, hlavně Radku Jungovi za uspořádání této skvělé akce a jestli se jízda příští rok zase uskuteční, budeme opět mezi prvními přihlášenými. Více o této akci na www.koceko.cz


Více fotografií najdete v sekci: Kolem České kotliny - fotky


Jiří a Gabriela Čekanovi
Automobily AERO

¨ _______________________________________________________

Probíhající renovační projekty

    I když se v současné situaci se spolu bohužel nemůžeme setkávat na žádných akcích ani na schůzích našeho klubu, mnozí z nás alespoň využívají tento stav k intenzivní práci na svých strojích.

____________________


Člen klubu Pavel Krejcha pracuje na renovaci automobilu

Zbrojovka Z18 z roku 1927

Karoserie je u lakýrníka, probíhá renovace podvozkuVíce v sekci Renovace Zbrojovka Z18

____________________


Člen klubu Michael Kopp pracuje na renovaci automobilu

Aero 30 z roku 1934

Začátek renovace v létě 2020, v dubnu 2021 už Aerovka jela vlastní silou.Více v sekci Renovace Aero 30

____________________


Člen klubu Ing. Radim Višinka pracuje na renovaci automobilu

Zbrojovka Z18 valník z roku 1927

Náročný projekt byl zahájen r. 2019. Nová výdřeva je kompletní, nyní se pracuje na podvozku, motoru a převodovce.Více v sekci Renovace Z18 Valník

_______________________________________________________

Abychom se mohli opět svobodně potkávat, přejeme všem hlavně zdravý rok 2021!


Pokud to okolnosti dovolí, plánuje SKAM Olomouc v sezóně 2021 uspořádat:

- v sobotu 15. května 2021 Májovou BURZU v Mohelnici
- v sobotu 17. července 2021 Burácení v Údolí pro vozidla do roku výroby 1968
- v sobotu 2. října 2021 klubový Závěr sezóny SKAM Olomouc


--> _______________________________________________________

Rubrika Renovace

Na klubových stránkách sdílíme průběhy renovací strojů členů klubu - a to jak strojů v renovaci (zde), tak dokončených projektů (zde).

Členové klubu, pokud máte zájem o publikování fotografií z průběhu renovace, vemte si své materiály na schůzi klubu, popř. je pošlete na emailovou adresu radimvisinka@seznam.cz
_______________________________________________________